Mashups als verantwoorde functionaliteit

Mashup is used to describe a web application that integrates data from several sources, internal and external, in pursuit of some business benefit, often without the knowledge or agreement of the owners of the resources being “mashed”.

En wat betekent dit voor de betrouwbaarheid van de gegevens die door een mashup worden aangeboden? Een wezenlijke vraag die door David Norfolk van Bloor Research wordt beantwoord in het artikel Development governance for mashups bij ÌT-Director.com

Door de ontwikkeling en beschikbaarstelling van API’s ontstaan er aan de lopende band interessante mashups. Zie daarvoor bijvoorbeeld de site Programmable Web. Het inzetten van die mashups in de bedrijfsomgeving is volgens Norfolk een kwestie van Governance en daarmee een kwestie van “people and management”

Mashups should be all about integrating business processes in order to deliver business benefits. Nevertheless, integrating business processes only makes business sense if the underlying business data can be relied on. However modern the mashup UI, successful data integration involves understanding the meaning (business semantics) of the data and its provenance, not just its physical format—and this implies the use of good old-fashioned data analysis. (…) “mashing up” (integrating) data sources is trivial but sometimes the results might not mean much at the buiness level.

Waar dien je volgens Norfolk rekening mee te houden?

Norfolk schetst verschillende scenario’s waarbij data van het bedrijf of de instelling worden geïntegreerd met data van derden en betrouwbaarhheid en actualiteit ter discussie kunnen staan. Ook het naast elkaar bestaan van verschillende versies (een gecontroleerde versie van de IT-afdeling en versies van powerusers) kan tot problemen leiden.

Afspraken op het niveau van service level, op het niveau van de Web 2.0 standaarden en op het terrein van de flexibiliteit/wendbaarheid zijn volgens Norfolk nodig om mashups verantwoord in te zetten waarbij de beoogde meerwaarde overeind blijft

Onder verwijzing naar het tijdperk waarin bedrijfskritische spreadsheets van allerlei soorten en maten naast elkaar bestonden geeft Norfolk tot slot aan dat er bij te weinig regie sprake kan zijn van een ‘REST-based chaos’.

(…) so let’s learn from the past and do mashups properly.

test met aanhalen

Actie in verband met onderwijstijd

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren start op 12 november in Zwolle met acties tegen de 1040-urennorm.

Dan weer te veel dan weer te weinig. De overheid betaalt, verwacht kwaliteit en vindt de onderwijstijd een graadmeter. Ik denk dat scholen het er maar moeilijk mee hebben als het gaat om de programma’s zo in te richten en te plannen dat iedereen tevreden is.

Prosumptie leek hype, maar is een blijvertje

“Veel bedrijven verwarren prosumptie – het proces van klanten actief betrekken bij je creatieve proces – met klantgerichtheid.” (Sync.nl).

Terwijl bedrijven en ook onderwijsinstellingen naarstig op zoek zijn naar hun ‘onderscheidende’ meerwaarde, zijn het eigenlijk steeds vaker de klanten die iets voor het bedrijf of de instelling kunnen betekenen. Maar die gedachte ook daadwerkelijk helemaal doorvoeren is een tweede. Volgens Xenia Bakker hoeven bedrijven en instellingen zich daar amper druk over te maken. Zogenaamde lead-users, als exponenten van de ‘samenwerkingsgeneratie’, zullen met gebruikmaking van moderne internettechnologie de weg wijzen: “Bedrijven die leren van hun lead users behalen hun voordeel.” Echter helemaal vanzelf zullen hier de vruchten niet in de schoot geworpen worden, want volgens Xenia zullen bedrijven wel op zoek moeten gaan naar nieuwe manieren van interactie en transactie (in de vorm van andere businessmodellen).